Рачунски центар Електротехничког факултета, Универзитет у Београду

 •  

  Развој информационих система

  Нудимо готова решења и израђујемо нова решења према потребама, заснована на широком спектру технологија, уз вишедеценијско искуство.

 •  

  Развој веб сајтова и апликација

  Израђујемо потпуно прилагођена решења у најновијим Интернет технологијама према Вашим захтевима и потребама.

 •  

  Консултантске услуге

  Велико стечено знање и искуство у пројектовању, имплементацији и одржавању рачунарских система омогућава нам да Вам понудимо своју помоћ и експертизу из разноврсних области рачунарског света.

 •  

  Курсеви и образовање

  Пружамо квалитетно образовање у области савремених рачунарских технологија кроз низ основних и специјализованих курсева, као и могућност полагања испита за стицање индустријских сертификата у нашим тест центрима.

 •  

  Пројектовање и имплементација мрежа

  Пројектујемо рачунарске мреже, вршимо централизацију и конфигурацију активне опреме, прилагођавање специфичним потребама и развођење утичница по просторијама, према оптималном броју и начину коришћења.

 •  

  Техничка подршка

  Стручни тим администратора и техничке подршке пружа могућности одржавања и отклањања софтверских и хардверских проблема на серверским и клијентским рачунарима.

Последњи пројекти

Факултетски Информациони Систем (ФИС)

Факултетски информациони систем

Факултетски Информациони Систем (ФИС), најновији информациони систем за праћење, администрирање и организовање наставе и наставних процеса на високошколским установама имплементиран је на више од двадесет факултетета и универзитета: Електротехнички факултет у Београду, Факултет организационих наука, Технолошко-металуршки факултет, Стоматолошки факултет, Факултет музичке уметности, Учитељски факултет, Фармацеутски факултет, Факултет спорта и физичког васпитања, Факултет за физичку хемију, Филолошки факултет, Физички факултет, Факултет безбедности, Факултет ветеринарске медицине, Педагошки факултет Јагодина (Универзитета у Крагујевцу), Филозофски факултет (Универзитета у Новом Саду), Државни универзитет у Новом Пазару, Високa медицинскa школa струковних студија Ћуприја, Универзитет Мегатренд Београд, Интегрисани универзитет Сингидунум, Интегрисани универзитет Синергија у Бијељини, Универзитет одбране и Факултет за медије и комуникације (Универзитета Сингидунум).

Детаљније о информационом систему ФИС

Информациони систем ФИМЕС

Информациони систем ФИМЕС

ФИМЕС, информациони систем за кадровску евиденцију, обрачун зарада и хонорара, вођење финансијског пословања, књиговодства и материјалног пословања, евиденцију и вођење пројеката, вођење архиве докумената имплеметиран је на Београдском универзитету, Универзитету у Бањој Луци, Фармацеутском факултету у Београду, Филолошком факултету у Београду, Факултету за физичку хемију у Београду, Факултету организационих наука у Београду, Медицинском факултету у Београду и Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду.

Детаљније о информационом систему ФИМЕС

URSA FRAGMAT - Akustika 2.1

URSA FRAGMAT - Akustika 2.1

Ursa Fragmat - Akustika 2.1 је апликација за обрачун звучне изолације грађевинских конструкција. Урађена је у складу са европским стандардом EN 12354 и Правилником о заштити од буке у зградама (Службени гласник републике Словеније, 10/12). Прорачуни у апликацији обухватају израчунавање изолације од спољашње буке и изолације од ваздушног и ударног звука између двеју просторија.

Апликација је урађена за Ursa Uralita (www.ursa.si) и FRAGMAT (www.fragmat.si). Намењена је архитектама - пројектантима који желе проценити ниво звучне изолације различитих структура. Кроз апликацију се могу генерисати извештаји који су део пројектне документације Елабората о заштити од буке.

Демо верзија се може преузети на сајту: http://www.ursa.si/sl-si/arhitekti/strani/program-akustika.aspx

Сајт Удружења анестезиолога и интензивиста Србије

Сајт УАИС-а

Рачунски центар Електротехничког факултета реализовао је нови сајт Удружења анестезиолога и интензивиста Србије.

Детаљније о развоју веб презентација

Портал Туристичке организације Београда (TOB)

Портал ТОБ-а

Рачунски центар Електротехничког факултета у сарадњи са Универзитетом Сингидунум израдио је Интернет портал Туристичке организације Београда који омогућава интелигентну претрагу свеобухватних, ажурних и тачних информација о целокупној понуди туристичких производа и услуга на дестинацији Београда..

Детаљније о развоју веб презентација

Интернет база података Књиженства у Србији

Књиженство

Рачунски центар Електротехничког факултета реализовао је формирање Интернет базе података теорије и историје женске књижевности на српском језику до 1915. године. Интернет база садржи податке о стваралаштву српских књижевница, основне биографске и библиографске податке, податке о преводима, женским часописима, везама са другим књижевницама, српским и страним, међусобним утицајима и линковима који воде ка дигитализованим текстовима.

Детаљније о развоју веб презентација

Интерактивна мапа пројеката у Србији - "Образовање за све"

Образовање за све

Education For All - "Образовање за све" у сарадњи са Рачунским центром, реализовао је Интернет поратал са интерактивном мапом пројеката по општинама у Србији, са детаљним информацијама о активним пројектима и њиховим напретком.

Детаљније о развоју веб презентација

Mиграција званичног сајта Народне банке Србије

Сајт Народне банке Србије

Урађена је миграција званичног сајта Народне банке Србије, са OpenCMS верзије 5 на верзију 7.5. У оквиру миграције, обављено је прилагођавање новој верзији како статичких страница, тако и динамичког дела сајта, заснованог на Јава веб технологијама.

Детаљније о консултантским услугама

Презентација Цементне индустије Србије (ЦИС)

Сајт ЦИС-а

Рачунски центар Електротехничког факултета је израдио Интернет презентацију за потребе Цементне индустрије Србије. Презентација је направљена на посебно прилагођеном CMS-у и садржи најважније прописе који у Србији и у ЕУ уређују пословање цементне индустрије и грађевинарство, делатности са најснажнијим утицајем на пословање цементне индустрије.

Детаљније о развоју веб презентација

Loading Google CSE JavaScript...

Microsoft © Training camp

Microsoft тренинг центар Рачунског центра Електротехничког факултета у Београду организује два једнодневна тренинга на тему заштите података и једнодневне тренинге за упознавање и планирање коришћења Office 365 и Azure платформи.

Изградња интерног PKI-а од почетка

Датум одржавања тренинга:
28.05.2015. од 9 до 16:30 сати.

Имплементација RMS-а и дигиталних потписа

Датум одржавања тренинга:
29.05.2015. од 9 до 16:30 сати.

Како правилно планирати и дизајнирати Office 365 имплементацију

Датум одржавања тренинга:
12.06.2015.

Azure Fundamentals

Датум одржавања тренинга:
26.06.2015.

Локација:
Рачунски центар ЕТФ Београд, Булевар краља Александра 73, Microsoft учионица.

Предавачи:
Дамир Диздаревић и Предраг Јелесијевић.

Детаљније о предавачима и програму:

Мicrosoft training camp

Microsoft © курсеви

Све о Microsoft курсевима на:

msita.etf.bg.ac.rs