Референце

Списак фирми које су користиле услуге курсева Рачунског центра

 • Агенција Републике Србије за контролу лета
 • Banca Intesa
 • Београдски Сајам
 • Војвођанска банка
 • "VIP mobile" д.о.о.
 • Genex Internacional CG
 • "Електропривреда Србије" - ЈП "Електроисток"
 • "Електропривреда Србије", Јавно предузеће за производњу хидроелектричне енергије "Ђердап"
 • Енергопројект Високоградња
 • "Ericsson" д.о.о.
 • IDC ADRIATICS д.о.о.
 • Ibis instruments
 • Информатика АД
 • Институт за онкологију и радиологију Србије
 • Јавно предузеће Електромрежа Србије
 • ЈАТ
 • ЈКП "Београдске електране"
 • ЈКП "Водовод"
 • ЈП "Ђердап"
 • ЈП "Електропривреда Србије"
 • ЈП "Погребне услуге"
 • Канцеларија Светске банке за Србију
 • Консалтинг предузеће "EBART" д.о.о.
 • Медифарм АД
 • "Мercedes-Benz" Србија и Црна Гора д.о.о.
 • Министарство финансија, Управа за јавна плаћања
 • Министарство спољних послова Србије и Црне Горе
 • Министарсто финансија, Управа за Трезор
 • Министарство одбране Владе Републике Србије, Војна пошта 2237
 • Министарство одбране Владе Републике Србије, Војна Академија
 • Народна банка Србије
 • Народна библиотека Србије
 • Национална служба за запошљавање
 • Nokia Siemens Networks Srbija" д.o.o.
 • "Политика новине и магазини" д.о.о.
 • Procredy Banka
 • "PriceWaterhouseCoopers Consulting"  д.о.о.
 • Регистар националног интернет домена Србије
 • Република Србија, Министарство одбране, Војна пошта 2237
 • "Телеком Србија" а.д.
 • "Теленор" д.о.о. Београд
 • "Телефон С"
 • "Фармалогист" д.о.о.
 • Агенција за борбу против корупције
 • Apex Solution Technology
 • Архитектонски факултет Универзитета у Београду
 • Asseco SEE d.o.o.
 • Факултет политичких наука Универзитета у Београду
 • Gtech Огрнак Београд
 • Институт за нуклеарне науке "Винча"
 • TeleSign d.o.o.
 • UniCredit Bank Srbija a.d.
 • Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије
 • Vlatacom d.o.o.