Linux IT Академија

Кориснички ниво курсева

Linux IT Академија

Намена ових курсева је да оспособе полазника, који нема претходно искуство у раду са Linux-ом, за напредно и ефикасно коришћење Linux-а.

Кориснички ниво курсева састоји се од:

  • L100 - Увод у Linux и напредна употреба

Након успешног полагања испита L100 полазници добијају ЕТФ/ИЦЕФ сертификат LITA L100 - Linux напредни корисник.

Администраторски ниво курсева

На овом нивоу полазник стиче основна знања да ефикасно администрира појединачне сервере и мање мреже. Полазници ових курсева би требали да имају предзнање еквивалентно нивоу знања који се добија савладавањем корисничког нивоа курса.

Администраторски ниво се састоји од:

  • L200 - Основе Linux администрације и умрежавања

Након успешног полагања испита полазници добијају ЕТФ/ИЦЕФ сертификат LITA L200 - Linux администратор. Да би се добио сертификат LITA L200 - Linux администратор, потребно је положити испите L100 и L200.

Специјалистички (експертски) ниво

Намена ових курсева је да професионалним администраторима Linuxа пруже специјализована знања потребна за администрирање појединих сервиса. Полазници би требало да имају ниво предзнања еквивалентан знању које се добија савладавањем курсева корисничког и администраторског нивоа, али похађање курсева специјалистичког нивоа није условљено полагањем нижих курсева. За добијање сертификата за ове курсеве је осим полагања одговарајућег испита потребно претходно положити и испите L100 и L200.

Специјалистички ниво курсева се састоји од курсева.

  • LЕ01 - Администрација сервиса електронске поште
  • LЕ02 - Администрација сервиса за дељење фајлова и штампача
  • LЕ03 - Администрација WEB, FTP и PROXY сервиса
  • LЕ04 - Администрација MySQL и PostgreSQL база података
  • LЕ05 - Linux безбедност и заштита
  • LЕ06 - Linux виртуелизација

Програмерски курс

Намена овог курса јесте да програмерима омогући да искористе сав потенцијал који Linux пружа са својим богатим скупом алата као систем за развој software-a. Претпоставка је да полазници већ имају веома добро знање о компјутерским системима тако да претходно похађање неког од курсева није неопходно. Програмерски курс:

  • LP01 - Linux за програмере

 

Шифра курса Назив курса Трајање курса
L100 Увод у Linux и напредна употреба 27 часова
L200 Основе Linux администрације и умрежавањa 36 часова
LЕ01 Администрација сервиса електронске поште 8 часова
LЕ02 Администрација сервиса за дељење фајлова и штампача 8 часова
LЕ03 Администрација WEB, FTP и PROXY сервиса 8 часова
LЕ04 Администрација MySQL и PostgreSQL база података 8 часова
LЕ05 Linux безбедност и заштита 8 часова
LЕ06 Linux виртуелизација 8 часова
LP01 Linux за програмере 36 часова