Рачунски центар Електротехничког факултета, Универзитет у Београду

 •  

  Развој информационих система

  Нудимо готова решења и израђујемо нова решења према потребама, заснована на широком спектру технологија, уз вишедеценијско искуство.

 •  

  Развој веб сајтова и апликација

  Израђујемо потпуно прилагођена решења у најновијим Интернет технологијама према Вашим захтевима и потребама.

 •  

  Консултантске услуге

  Велико стечено знање и искуство у пројектовању, имплементацији и одржавању рачунарских система омогућава нам да Вам понудимо своју помоћ и експертизу из разноврсних области рачунарског света.

 •  

  Курсеви и образовање

  Пружамо квалитетно образовање у области савремених рачунарских технологија кроз низ основних и специјализованих курсева, као и могућност полагања испита за стицање индустријских сертификата у нашим тест центрима.

 •  

  Пројектовање и имплементација мрежа

  Пројектујемо рачунарске мреже, вршимо централизацију и конфигурацију активне опреме, прилагођавање специфичним потребама и развођење утичница по просторијама, према оптималном броју и начину коришћења.

 •  

  Техничка подршка

  Стручни тим администратора и техничке подршке пружа могућности одржавања и отклањања софтверских и хардверских проблема на серверским и клијентским рачунарима.

Последњи пројекти

Факултетски Информациони Систем (ФИС)

Факултетски информациони систем

Факултетски Информациони Систем (ФИС), најновији информациони систем за праћење, администрирање и организовање наставе и наставних процеса на високошколским установама имплементиран је на више од двадесет факултетета и универзитета: Електротехнички факултет у Београду, Факултет организационих наука, Технолошко-металуршки факултет, Стоматолошки факултет, Факултет музичке уметности, Учитељски факултет, Фармацеутски факултет, Факултет спорта и физичког васпитања, Факултет за физичку хемију, Филолошки факултет, Физички факултет, Факултет безбедности, Факултет ветеринарске медицине, Педагошки факултет Јагодина (Универзитета у Крагујевцу), Филозофски факултет (Универзитета у Новом Саду), Државни универзитет у Новом Пазару, Високa медицинскa школa струковних студија Ћуприја, Универзитет Мегатренд Београд, Интегрисани универзитет Сингидунум, Интегрисани универзитет Синергија у Бијељини, Универзитет одбране и Факултет за медије и комуникације (Универзитета Сингидунум).

Детаљније о информационом систему ФИС

Информациони систем ФИМЕС

Информациони систем ФИМЕС

ФИМЕС, информациони систем за кадровску евиденцију, обрачун зарада и хонорара, вођење финансијског пословања, књиговодства и материјалног пословања, евиденцију и вођење пројеката, вођење архиве докумената имплеметиран је на Београдском универзитету, Универзитету у Бањој Луци, Фармацеутском факултету у Београду, Филолошком факултету у Београду, Факултету за физичку хемију у Београду, Факултету организационих наука у Београду, Медицинском факултету у Београду и Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду.

Детаљније о информационом систему ФИМЕС

Катастар загађивача - Катарза

Катастар загађивача - Катарза

Катарза је веб апликација за локални регистар малих и средњих загађивача, чија је улога да организује и подржи процес годишње пријаве загађујућих материја, за правна лица која су у законској обавези да предају одговарајуће годишње обрасце. Апликација је претежно намењена локалним самоуправама, које воде читав процес прикупљања података. Кроз апликацију, крајњи корисници, које представљају већ поменуте фирме, могу попуњавати и штампати све неопходне обрасце, док представници локалног регистра могу надгледати читав процес и прегледати попуњене обрасце, а њихова улога је и да по захтеву креирају налоге за крајње кориснике.

Технолошки гледано, Катарза је заснована на Javascript платформи и развојном окружењу Meteor, које у себи интегрише Node.js и MongoDB нерелациону базу података. Клијенстки и серверски део су одвојени и комуницирају преко DDP протокола, који омогућава да све промене на серверу или у бази података истог тренутка буду послате клијенту и приказане крајњем кориснику. Додатно, дизајн је responsive, тако да се без проблема апликација може користити на уређајима различитих резолуција. Што се технологије за извештавање тиче, користи се JSreport, решење које је такође засновано на Javascriptu.

Систем за интерактивну терапију и евалуацију деце са аутизмом

Систем за интерактивну терапију и евалуацију деце са аутизмом

Поједине карактеристике клиничке слике аутизма утичу на то да особе које припадају спектру, буду више наклоњене компјутерској комуникацији него оној лицем у лице. 

Резултати спроведених истраживања у иностранству показују да се компјутерска технологија може успешно користити у третману деце и одраслих са аутистичким поремећајима.

У Србији не постоје специјализовани програми засновани на асистивној технологији, због чега се намеће потреба за конструисањем интерактивне и мултимедијалне апликације, која би стимулативно деловала на моторички, когнитивни и социјални аспект развоја деце и одраслих са аутизмом.

Циљ овог пројекта је дизајнирање специјализованих софтвера који ће бити од користи особама са аутизмом, поспешујући њихово учење и комуникацију.

URSA FRAGMAT - Akustika 2.1

URSA FRAGMAT - Akustika 2.1

Ursa Fragmat - Akustika 2.1 је апликација за обрачун звучне изолације грађевинских конструкција. Урађена је у складу са европским стандардом EN 12354 и Правилником о заштити од буке у зградама (Службени гласник републике Словеније, 10/12). Прорачуни у апликацији обухватају израчунавање изолације од спољашње буке и изолације од ваздушног и ударног звука између двеју просторија.

Апликација је урађена за Ursa Uralita (www.ursa.si) и FRAGMAT (www.fragmat.si). Намењена је архитектама - пројектантима који желе проценити ниво звучне изолације различитих структура. Кроз апликацију се могу генерисати извештаји који су део пројектне документације Елабората о заштити од буке.

Демо верзија се може преузети на сајту: http://www.ursa.si/sl-si/arhitekti/strani/program-akustika.aspx

Сајт Факултета ветеринарске медицине (http://www.vet.bg.ac.rs)

ФВМ сајт

Рачунски центар Електротехничког факултета реализовао је нови Факултета ветеринарске медицине.

Сајт је модерног карактера са сопственом базом података и развијеним административним панелом и додатним модулима за повезивање са информационим системом ФИС за приказ релевантних информација о запосленима, публикацијама запослених и картона предмета.

Детаљније о развоју веб презентација

Study in Serbia - портал о образовању у Србији (http://www.studyinserbia.rs)

Study in Serbia

Интернет портал базиран на платформи за више-језично и више-доменско окружење који омогућава увид у начин студирања и програме студија у Србији. База података, структурно организована према институцијама, програмима студија, стипендијама и дргугим ресурисма и оптимизована за брзу претрагу и лако додавање нових елемената уз додатни низ инфромативних страна са релевантним информацијама о начину живота и студирању у Србији. Портал садржи модул за експортовање података за Ploteus портал.

Детаљније о развоју веб презентација

База пројеката Темпус канцеларије (http://projects.tempus.ac.rs)

Tempus projects database

Интернет портал са базом података пројеката и контаката, представља интегрисани систем, веб апликације и јединствене базе која садржи све релевантне информације о програмима и пројектима чијим се спровођењем Фондација бави.

Веб портал поседује јавни део који омогућава свим заинтересованим лицима да прегледају и информишу се о пројектима и административни део намењен запосленим лицима Канцеларије Темпус фондације у Београду који кроз различите нивое привилегија омогућава преглед и уноса информација о пројектима.

Детаљније о развоју веб презентација

Сајт Удружења анестезиолога и интензивиста Србије

Сајт УАИС-а

Рачунски центар Електротехничког факултета реализовао је нови сајт Удружења анестезиолога и интензивиста Србије.

Детаљније о развоју веб презентација

Портал Туристичке организације Београда (TOB)

Портал ТОБ-а

Рачунски центар Електротехничког факултета у сарадњи са Универзитетом Сингидунум израдио је Интернет портал Туристичке организације Београда који омогућава интелигентну претрагу свеобухватних, ажурних и тачних информација о целокупној понуди туристичких производа и услуга на дестинацији Београда..

Детаљније о развоју веб презентација

Интернет база података Књиженства у Србији

Књиженство

Рачунски центар Електротехничког факултета реализовао је формирање Интернет базе података теорије и историје женске књижевности на српском језику до 1915. године. Интернет база садржи податке о стваралаштву српских књижевница, основне биографске и библиографске податке, податке о преводима, женским часописима, везама са другим књижевницама, српским и страним, међусобним утицајима и линковима који воде ка дигитализованим текстовима.

Детаљније о развоју веб презентација

Интерактивна мапа пројеката у Србији - "Образовање за све"

Образовање за све

Education For All - "Образовање за све" у сарадњи са Рачунским центром, реализовао је Интернет поратал са интерактивном мапом пројеката по општинама у Србији, са детаљним информацијама о активним пројектима и њиховим напретком.

Детаљније о развоју веб презентација

Mиграција званичног сајта Народне банке Србије

Сајт Народне банке Србије

Урађена је миграција званичног сајта Народне банке Србије, са OpenCMS верзије 5 на верзију 7.5. У оквиру миграције, обављено је прилагођавање новој верзији како статичких страница, тако и динамичког дела сајта, заснованог на Јава веб технологијама.

Детаљније о консултантским услугама

Презентација Цементне индустије Србије (ЦИС)

Сајт ЦИС-а

Рачунски центар Електротехничког факултета је израдио Интернет презентацију за потребе Цементне индустрије Србије. Презентација је направљена на посебно прилагођеном CMS-у и садржи најважније прописе који у Србији и у ЕУ уређују пословање цементне индустрије и грађевинарство, делатности са најснажнијим утицајем на пословање цементне индустрије.

Детаљније о развоју веб презентација

Loading Google CSE JavaScript...

Linux курсеви

 • L100 - Увод у Linux и напредна употреба

  Почиње 03.05.2017. 17:00,
  2 пута недељно по 3 часа од 17h-20h
  (понедељак, среда)
  Распоред

 • LE04 - Администрација MySQL и PostgreSQL база података

  Почиње 21.03.2017. 17:00,
  2 пута недељно по 3 часа од 17h-20h
  (уторак, петак)
  Распоред

 • LE03 - Администрација WEB, FTP и PROXY сервиса

  Почиње 18.04.2017. 17:00,
  2 пута недељно по 3 часа од 17h-20h
  (уторак, петак)
  Распоред

 • LE01 - Администрација сервиса електронске поште

  Почиње 09.05.2017. 17:00,
  2 пута недељно по 3 часа од 17h-20h
  (уторак, петак)
  Распоред

 • LE02 - Администрација сервиса за дељење фајлова и штампача

  Почиње 23.05.2017. 17:00,
  2 пута недељно по 3 часа од 17h-20h
  (уторак, петак)
  Распоред

 • LE05 - Linux безбедност и заштита

  Почиње 06.06.2017. 17:00,
  2 пута недељно по 3 часа од 17h-20h
  (уторак, петак)
  Распоред

 • LE06 - Linux виртуелизација

  Почиње 20.06.2017. 17:00,
  2 пута недељно по 3 часа од 17h-20h
  (уторак, петак)
  Распоред

Пријавите се за курсеве Linux академије.

Пријава је у току →

Програмерски курсеви

 • Програмски језик Java-основни (PJA1)

  Почиње 21.02.2017. 17:00,
  2 пута недељно по 3 часа од 17h-20h
  (уторак, четвртак)
  Распоред

 • Програмски језик Java-напредни (PJB1)

  Почиње 11.04.2017. 17:00,
  2 пута недељно по 3 часа од 17h-20h
  (уторак, четвртак)
  Распоред

Пријава је у току →

Microsoft © курсеви

Све о Microsoft курсевима на:

msita.etf.bg.ac.rs

CCNA i CCNP

Cisco Networking академија Електротехничког факултета Универзитета у Београду организује CCNA Routing and Switching, CCNA Security и CCNP Routing and Switching курсеве за нове групе (школска 2016/17. година).

Почетак CCNA Routing and Switching курса, за нове групе полазника планиран је за понедељак 28.11.2016. године.

Почетак CCNA Security курса, за нове групе полазника планиран је за петак 25.11.2016. године.

Почетак CCNP курса, за нову групу полазника планиран је за понедељак 05.12.2016. године.

Детаљније...

Пријава је у току →