Системска подршка

Миграција сервиса

Рачунски центар ЕТФ има велико искуство у областима миграције сервиса са једног оперативног система на други. На овај начин можете консолидовати своје сервисе, оптимизовати своју ИТ инфраструктуру и уштедети на трошковима лиценцирања софтвера и одржавања.

Миграција сервиса може обухватати миграцију серверских система, као и миграцију клијентских система. У оба случаја, Рачунски центар ЕТФ има капацитете, знање и искуство да направи пројекат и имплементира миграцију која најбоље одговара потребама клијента, узимајући у обзир претходно стање, потребе и специфичне захтеве.

Приликом имплементације води се рачуна да се минимизују застоји у пословном процесу узроковани преласком на нови систем.

Миграција серверских система

Миграција серверских система

Рачунски центар ЕТФ има потребна искуства у мигрирању инфраструктурних сервиса са следећих платформи:

  • миграција са legacy Unix система на Linux/Windows системе
  • миграција са Novell NetWare на Linux/Windows системе
  • миграција са Windows система на Linux системе

Поред овога, Рачунски центар ЕТФ према захтевима корисника планира и имплементира интеграцију разнородних платформи у јединствен ИТ систем.

Миграција клијентских система

Миграција клијентских система је пуно комплекснији посао од миграције сервиса на серверским системима, јер се у овом случају морају узети у обзир и жеље и могућности самих корисника, као и сва ограничења у избору софтвера која намећу правила пословања.

Ова миграција укључује:

  • миграцију Windows 95/98/Me/NT/2000/XP на Windows Vista или Windows 7
  • миграцију са Windows платформе на Linux десктоп платформу