Референце Рачунског центра ЕТФ

Нашe информационe системe, апликације, порталe и друга решења, користе бројни клијенти, од правних лица у приватном власништву до академских и државних институција. Неки од наших клијената су:

Државне институције

Академске институције

Привредна друштва, удружења, фондови