Програмски језик Јава - основни

Програм курса

Програмерски курсеви
 1. Упознавање са програмским језиком Јава
  • програмски језик Јава и основне разлике у односу на друге језике
  • апликације, аплети, клијент-сервер, веб
  • процедурално и објектно оријентисано програмирање
  • шта садрже и која интегрисана развојна окружења постоје
  • основи синтаксе Јаве
  • примитивни типови
  • оператори
  • литерали
  • контрола тока програма
  • компајлирање и покретање програма из командне линије
  • употреба интегрисаног развојног окружења
  • CLASSPATH
 2. Класе и објекти
  • шта су класе и објекти
  • апстракција
  • општи облик дефиниције класе
  • декларације и дефиниције објеката
  • наслеђивање, полиморфизам
  • енкапсулација
  • видљивост и начин употребе атрибута и метода чланица објекта
  • препоруке и примери (приватни атрибути, getter, setter...)
 3. Методе
  • потпис и општи изглед методе
  • аргументи, видљивост аргумената
  • конструктори
  • метод finalize()
  • garbage collector
  • метод toString()
  • резервисана реч тхис
  • кључна реч статиц
  • кључна реч финал у дефиницији атрибута
 4. Наслеђивање
  • надкласе и подкласе
  • резервисана реч супер
  • класа Object
  • наслеђивање конструктора, сакривање конструктора
  • type cast
  • кључна реч финал у дефиницији класе
 5. Апстрактне класе и интерфејси
  • кључна реч абстрацт
  • дефинисање интерфејса
  • имплементација интерфејса
  • односи између класа и интерфејса
  • вишеструко наслеђивање, добре и лоше стране и решење у Јави
 6. Пакети, ЈАР библиотеке
  • намена пакета и груписање пакета
  • класе и фајлови, пакети и директоријуми
  • дефинисање пакета
  • употреба и приступ пакетима
  • употреба ЈАР библиотека
 7. Документација
  • употреба JavaDOC документације
  • креирање JavaDOC документације
 8. Примитивни типови, низови
  • низови
  • класе-омотачи примитивних типова
 9. Рад са низовима знакова (стрингови)
  • класа String, декларација и иницијализација
  • мултиплицирање/копирање стрингова
  • надовезивање/спајање стрингова
  • подстрингови
  • обрада појединих знакова стринга, промена знакова, промена величине знака
  • проналажење знакова у стрингу
  • поређење стрингова и подстрингова
  • стрингови и низови
  • конверзија броја у стринг и стринга у број
  • класа StringBuffer
 10. Обрада изузетака
  • шта су изузеци (еxцептион)
  • врсте и класификација изузетака
  • креирање изузетака, кључна реч throw
  • кључна реч тхроwс у потпису методе
  • резервисане речи TRY и CATCH
  • угњеждени try-catch блокови
  • неухваћени изузеци
  • обрада више врста изузетака у једном блоку
  • приказивање описа изузетака
  • stack trace
  • поновно бацање изузетка
  • креирање сопствених класа изузетака
  • резервисана реч FINALLY
  • стандардни изузеци уграђени у Јаву
 11. Колекције
  • List, Map, Set
  • Iterator
  • Vector, Enumeration
 12. Токови (streams) и фајлови
  • класа File, фајлови и директоријуми
  • стандардни улаз (конзола/тастатура)
  • стандардни излаз (конзола/екран)
  • бинарни улазни токови (InputStream) и читање бајтова из фајла
  • бинарни излазни токови (OutputStream) и писање бајтова у фајл
  • знаковни (character) улазни токови (Reader)
  • знаковни (character) излазни токови (Writer)
  • фајлови са интернационалним знаковима (Unicode)
  • повезивање више улазних и излазних токова и прослеђивање података

Курс траје 40 часова.

У цену је урачуната пратећа литература и примери на CD-у, као и освежење у паузама предавања.

Уколико Вас интересују програмерски курсеви погледајте остале курсеве у понуди:

 • PAN1 - Програмирање у Android-у
 • PJB1 - Програмски језик Јава - напредни
 • PWW1 - Основи веб програмирања
 • PWJ1 - Јава веб апликације (JSP, Сервлет, JDBC)
 • PWP2 - PHP са основама МySQL
 • PB01 - Базе података и SQL