Јава веб апликације (JSP, Servlet, JDBC)

Програм курса

Програмерски курсеви
 1. Увод
  • општи увод у веб апликације
  • Јава веб сервери; пример: рад са Apache Tomcat сервером
  • структура веб апликације; постављање апликације на сервер (deployment)
  • кратак осврт на HTML (структура HTML документа, тагови, линкови, табеле, форме...)
 2. JSP
  • основи синтаксе
  • скриптлети; Јава код и HTML
  • request, response, out, session објекти
  • основне директиве; errorpage; коришћење ћирилице
 3. Сервлети
  • креирање сервлета
  • повезивање виртуелних адреса и сервлета
  • HttpServlet класа
  • doGet и doPost методи
  • директан испис HTML излаза из сервлета
  • Upload фајлова
  • File streaming
  • редирекција
  • request, response, session објекти
 4. JDBC
  • основи JDBC
  • учитавање драјвера базе података
  • отварање и затварање конекције
  • слање упита; PreparedStatment класа
  • дохватање резултата; ResultSet класа
  • executeQuery и executeUpdate методe
 5. Пример веб апликације (Shopping Cart)
  • креирање табела базе података
  • класе за приступ бази података
  • класе пословне логике
  • сервлети за логовање, ођављивање, основне акције
  • рад са request објектом; прослеђивање информација
  • редирекције
  • одвајање презентационог слоја (JSP) од пословне логике (сервлети)
  • рад са session објектом, памћење информација током рада корисника

Курс траје 24 часа.

У цену је урачуната пратећа литература и примери на CD-у, као и освежење у паузама предавања.

Уколико Вас интересују програмерски курсеви погледајте остале курсеве у понуди:

 • PAN1 - Програмирање у Android-у
 • PЈА1 - Програмски језик Јава - основни
 • PJB1 - Програмски језик Јава - напредни
 • PWW1 - Основи веб програмирања
 • PWP2 - PHP са основама МySQL
 • PB01 - Базе података и SQL

Уколико Вас интересује администрација Apache, PostgreSQL и МySQL сервера, погледајте следеће курсеве у оквиру Linux IT академије:

 • L303 - Администрација WWW, FTP и proxy сервера
 • L304 - Администрација МySQL и PostgreSQL DBMS