Програмерски курсеви

Ценовник Програмерских курсева

Програмерски курсеви

 

Шифра курса Опис курса Часова Цена курса (RSD)
Студенти ЕТФ Студенти БУ Остали
ПЈА1 Програмски језик Јава - основни 40 39.141 44.191 49.241
ПЈБ1 Програмски језик Јава - напредни 36 44.191 50.504 55.554
PWЈ1 Јава веб апликације (JSP, Servlet, JDBC) 24 29.040 32.828 36.615
PWP2 PHP са основама МySQL 32 32.828 36.615 40.403
PWW1 Основи веб програмирања (XHTML, CSS, DOM Scripting) 16 13.257 14.250 16.414
PB01 Базе података и SQL 40 39.141 44.191 49.241
PAN1 Програмирање у Android-у 30 39.141 44.191 49.241

У цену је урачунат ПДВ.

Плаћање се врши искључиво уплатом на посебан жиро-рачун ЕТФ-а.

  • плаћање 100% аванс
  • плаћање у две рате: прва рата у износу 50% укупне цене курса уплаћена пре почетка курса, друга рата у износу 50% укупне цене курса до завршетка курса.

Полазници који нису измирили материјалне обавезе према Рачунском центру ЕТФ-а неће моћи да полажу завршни испит нити да добију потврду о успешно завршеном курсу.

Жиро-рачун број: 160-256539-57
модел: не уписивати
позив на број: 8-01-јмбг-полазника (13 цифара) (пример: 8-01-2902979715381)
прималац: Иновациони центар ЕТФ-а д.о.о.
адреса: Булевар Краља Александра 73, Београд
сврха: Уплата за курс Рачунског центра ЕТФ-а - <шифра курса>

Полазници су дужни да на почетку курса дају на увид један примерак уплатнице којом су уплатили цео износ или прву рату цене курса који похађају.