PHP са основама МySQL

Програм курса

Програмерски курсеви
 1. Инсталација и конфигурација сервера
  • Инсталација веб сервера Апаче и PHP-а
  • MySQL база података
  • Увод у веб апликације
  • Основна подешавања Апаче сервера
  • MySQL - основна администрација корисника
 2. Основе PHP језика
  • Елементи PHP скрипта (коментари, променљиве, константе, наредбе...)
  • Објекти
  • Структура PHP апликације
 3. Интеракција са веб браузером и корисником
  • HTTP заглавља
  • Редирекција
  • HTML форме и обрада форми
  • GET и POST и слање параметара
  • Cookies -Основне функције за рад са cookie-има
  • PHP Сесије. Приступ подацима из сесије
  • Основне функције за рад са сесијама
 4. Комуникација са базама података
  • MySQL база података. Основе SQL језика
  • Убацивање података у табеле помоћу PHP функција
  • Узимање података из табела помоћу PHP функција
 5. Примери
  • Слање Е-Маil порука
  • Пример: основни shopping cart систем (online куповина)
 6. Манипулација подацима и датотекама
  • Датотеке, обрада датотека на серверу
  • Директоријуми
  • Постављање датотека на сервер уз помоћ PHP-а

Курс траје 32 часа.

У цену је урачуната пратећа литература и примери на CD-у, као и освежење у паузама предавања.

Сваки полазник добија CD са Apache, PHP, PostgreSQL, MySQL, неколико примера, OpenSource пројеката (као сто су phpBB, Squirrel, shopping cart) и бесплатних е-књига.

Уколико Вас интересују програмерски курсеви погледајте остале курсеве у понуди:

 • PAN1 - Програмирање у Android-у
 • PЈА1 - Програмски језик Јава - основни
 • PJB1 - Програмски језик Јава - напредни
 • PWW1 - Основи веб програмирања
 • PWJ1 - Јава веб апликације (JSP, Сервлет, JDBC)
 • PB01 - Базе података и SQL

Уколико Вас интересује администрација Apache, PostgreSQL и МySQL сервера, погледајте следеће курсеве у оквиру Linux IT академије:

 • L303 - Администрација WWW, FTP и proxy сервера
 • L304 - Администрација МySQL и PostgreSQL DBMS