Развој софтвера

Консултантске услуге

Рачунски центар Електротехничког факултета нуди и услуге консалтинга у области пројектовања и израде софтвера. Вишедеценијско искуство и стечено знање у вези са пројектовањем, имплементацијом и одржавањем великих система, омогућава нам да Вам понудимо своју помоћ и стручност у областима:

Развој апликација
  • пројектовања информационих система и база података
  • имплементације и одржавања информационих система и база података
  • надоградње и интеграције информационих система и база података
  • миграције база података
  • пројектовања, имплементације и одржавања информационих система високе доступности (заснованих на High Availability системима)
  • пројектовања, имплементације и одржавања Интернет решења, веб апликација, портала и сајтова
  • пројектовања, имплементације и одржавања мобилних апликација и сервиса
  • имплементације и одржавања десктоп апликација
Нудимо готова решења, израђујемо нова решења по наруџбини, или Вам нудимо помоћ у њиховој изради.

Додатне информације у вези са одређеним областима и нашим референцама, као и о готовим решењима, можете видети на портфолио странама.

Развој апликација

Наша готова решења се заснивају на широком спектру технологија. Поседујемо решења на најпознатијим базама података (PostgreSQL, Oracle Database Server, Microsoft SQL Server, MySQL FIXME linkovi), користимо проверене и модерне технолошке платформе (Java, .NET, Oracle JDeveloper, JSF, Spring Framework, JPA, Hibernate, ASP, ODBC). Поред низа појединачних решења, имамо вишегодишње искуство у раду са Интернет решењима, финансијским, књиговодственим и кадровским информационим системима, системским решењима за унапређење пословања, организације и сарадње, као и специјализованим решењима која се примењују у просвети.

Када је у питању помоћ у изради Ваших решења, поред сталних курсева и тренинга које Рачунски центар одржава, нудимо Вам стручну помоћ у поменутим областима, за конкретне технологије и циљеве Ваших решења и идеја, од детаљне разраде, савета и формализације Ваших идеја, преко дизајнирања потребних структура података (E-R, PostgreSQL, Oracle, MS SQL Server, MySQL) и дизајнирања и специфицирања функционалности, сервиса и интерфејса (UML, use case, Развој веб апликацијаспецификације, савети у вези са технологијама, перформансама, одрживошћу, предностима и манама одређених избора, засновано на нашем претходном искуству и претходним решењима), до помоћи у имплементацији пројектовања. Нудимо помоћ и у коришћењу и освајању одређених технологија (Java, Spring Framework, Hibernate, JDBC, JPA, JSF, JSP), али, и у решавању конкретних делова Ваших проблема или имплементације Ваших идеја.

За сва питања и друге контакте у вези са нашим услугама, можете користити адресу електронске поште rc[AT]etf[DOT]rs.