Развој софтвера

Пројектовање и развој веб апликација, сајтова и портала

Одмах након појаве Интернета у Србији, у фебруару 1996. године, када је Електротехнички факултет преко националне академске мреже спојен на Интернет, све веће институције у Србији добиле су своје прве Веб презентације. Данас су Веб презентације постале огледало модерног пословања. Рачунски центар Електротехничког факултета нуди услуге у области пројектовања, имплементације и одржавања Веб апликација, портала и сајтова.

Израђујемо и потпуно прилагођена решења у најновијим Интернет технологијама према Вашим захтевима и потребама.

Поред постојећег система за управљање и уређивање садржаја (енгл. Web Content Management System) који смо развили за сопствене и комерцијалне потребе, можемо Вам понудити и решења отвореног кода (енгл. open source) прилагођена Вашим захтевима и потребама.

Поледајте значајне пројекте које смо радили, а детаљне информације у вези са нашим референцама у овој области можете потражите на портфолио странама:

еЗапослени

еЗапослени [ веб портал ]

 • XHTML 1.1
 • CSS 3.0
 • WAI-A
 • Semantic
 • Tableless

Веб портал за запослене омогућава свим запосленима и другим ангажованим сарадницима факултета преглед њима потребних информација, али и унос одређених информација (као што је унос оцена). Користи се на већем броју државних и приватних институција: Електротехнички факултет у Београду, Факултет организационих наука, Технолошко-металуршки факултет, Стоматолошки факултет, Факултет музичке уметности, Учитељски факултет, Фармацеутски факултет, Факултет спорта и физичког васпитања, Факултет за физичку хемију, Филолошки факултет, Факултет безбедности, Факултет ветеринарске медицине, Педагошки факултет Јагодина (Универзитета у Крагујевцу), Филозофски факултет (Универзитета у Новом Саду), Интегрисани универзитет Сингидунум и Универзитет одбране.

Web portal for employees of University of Belgrade, School of Electrical Engineering and other schools and universities.

Детаљније: Веб портал за запослене

еСтудент

еСтудент [ веб портал ]

 • XHTML 1.1
 • CSS 3.0
 • WAI-A
 • Semantic
 • Tableless

Веб портал за студенте омогућава свим студентима факултета преглед свих потребних информација, али и њихов унос, укључујући и пријаве испита, њихово плаћање и сл. Користи се на неколико државних и приватних факултета и универзитета: Електротехнички факултет у Београду, Факултет организационих наука, Технолошко-металуршки факултет, Стоматолошки факултет, Факултет музичке уметности, Учитељски факултет, Фармацеутски факултет, Факултет спорта и физичког васпитања, Факултет за физичку хемију, Филолошки факултет, Факултет безбедности, Факултет ветеринарске медицине, Педагошки факултет Јагодина (Универзитета у Крагујевцу), Филозофски факултет (Универзитета у Новом Саду), Интегрисани универзитет Сингидунум, Интегрисани универзитет Синергија у Бијељини и Универзитет одбране.

Web portal for students of University of Belgrade, School of Electrical Engineering and other schools and universities.

Детаљније: Веб портал за студенте

Образовни портал "Отворена школа"

Образовни портал "Отворена школа" [ веб портал ]

 • XHTML 1.0 Trans
 • WAI-A
 • Wiki portal

Рачунски центар је помогао реализацију пројекта Министарства просвете и науке Републике Србије. Отворена школа је интерактивни образовни портал намењен подршци раду учитеља, наставника и професора. Циљ портала је да се квалитет наставе унапреди кроз размену образовно-наставних материјала у електронском облику, примера успешне праксе, наставних припрема и искустава.

Open School - portal for interactive education program, Ministry of Education of the Republic of Serbia.

Пријемни испит ЕТФ

On-line упис на Универзитет Сингидунум [ веб сајт/портал ]

Веб сајт и портал који омогућава on-line пријаву и припрему за полагање пријемног испита на Универзитету Сингидунум.

Web site and portal for on-line registration and preparation for examinations at Singidunum University.

Министарство просвете и науке

Министарство просвете и науке [ веб сајт/портал ]

 • XHTML 1.0 Trans
 • CSS 3.0
 • WAI-A
 • Semantic
 • Tableless

Министарства просвете и науке Републике Србије.

Ministry of Education and Science of the Republic of Serbia.

Education For All - Мапа пројеката

Education For All [ веб портал - интерактивна мапа ]

Интерактивна мапа пројеката у Србији, пројекта Европске Уније "Едукација за све".

Education For All, Serbian project map.

Портал - база података Књиженство

Књиженство [ веб портал - база података]

Портал - база података Књиженство, теорија и историја женске књижевности на српском језику до 1915. године садржи податке о стваралаштву српских књижевница од средњег века до 1915. године. Реч је о основним биографским и библиографским подацима, подацима о преводима, женским часописима, везама са другим књижевницама, српским и страним, међусобним утицајима, линковима који воде ка дигитализованим текстовима.

Database Knjiženstvo – Theory and History of Women's Literature in Serbian until 1915 contains information about works of Serbian women writers from the Middle Ages to 1915. It consists of basic biographical and bibliographical data on female authors, information about their mutual influences and connections with other Serbian and foreign writers, as well as information about translations, women's magazines and links leading to digitized texts.

Портал Туристичке организације Београда

Портал Туристичке организације Београда [ веб портал ]

Веб портал Туристичке организације Београда (ТОБ) омогућава интелигентну претрагу свеобухватних, ажурних и тачних информација о целокупној понуди туристичких производа и услуга на дестинацији Београда.

Web portal of the Tourist Organization of Belgrade (TOB) allows intelligent search of comprehensive, updated and accurate information on the overall supply of tourism products and services in Belgrade.

Сајт Удружења анестезиолога и интензивиста Србије

Сајт Удружења анестезиолога и интензивиста Србије [ веб сајт ]

Сајт Удружења анестезиолога и интензивиста Србије омогућава на једноставан начин постављање вести и важних информација и докумената намењених анестезиолозима и интензивистима Србије.

Web site for Serbian Association of Anesthesiologists and Intesivists

Медицински факултет

Медицински факултет [ веб сајт ]

Сајт Медицинског факултета.

University of Belgrade, School of Medicine.

Математичка гимназија

Математичка гимназија [ веб сајт ]

Званични сајт Математичке гимназије у Београду.

Web site of Mathematical Gymnazium, Belgrade.

Цементна индустрија Србије

Цементна индустрија Србије [ веб сајт ]

Сајт Цементне индустрије Србије (ЦИС) саджи информације о почецима, развоју и савременој производњи цемента у Србији и прописима који је уређују у Србији и ЕУ

CIS web site is about the origins, development and contemporary production of cement in Serbia as well as regulations that govern it in Serbia and the EU.

cp6 Linux

cp6 Linux [ веб сајт ]

Сајт cp6Linux дистрибуције, чији се развој обавља у оквиру Рачунског центра ЕТФ.

Web site for cp6Linux distribution project, Computing Center, University of Belgrade, School of Electrical Engineering.

Телфор

Телфор [ веб сајт/портал ]

Телекомуникациони форум ТЕЛФОР - Друштво за Телекомуникације, Београд. Универзитет у Београду,Електротехнички факултет.

Telecomunication forum TELFOR - TELECOMMUNICATIONS SOCIETY - Belgrade, , University in Belgrade, School of Electrical Engineering.

Инфоарт

Инфоарт [ веб сајт ]

Инфоарт је Висока школа за дигиталну уметност и информатички дизајн у оснивању. Оснивач је компанија Информатика а.д.

School for digital art and design.

Пријемни испит ЕТФ

Пријемни испит ЕТФ [ веб сајт ]

Пријемни испит за Електротехнички факултет.

Entrance Exams for School of University of Belgrade, Electrical Engineering.

Алумни Електротехничког факултета

Алумни Електротехничког факултета [ веб сајт ]

Алумни сајт Електротехничког факултета, Универзитет у Београду.

Alumni site University of Belgrade, School of Electrical Engineering.

Иновациони центар ЕТФ

Иновациони центар ЕТФ [ веб сајт ]

Иновациони центар, Универзитет у Београду, Електротехнички факултет.

Innovation center, University of Belgrade, School of Electrical Engineering.

Сајт ЕТФ

Електротехнички факултет [ веб сајт ]

Званични сајт Електротехничког факултета.

School of University of Belgrade, Electrical Engineering.

Рачунски центар ЕТФ

Рачунски центар ЕТФ [ веб сајт ]

Рачунски центар Електротехничког факултета, Универзитет у Београду

Computing center, University of Belgrade, School of Electrical Engineering.

За сва питања у вези са израдом Веб апликација, портала и сајтова, можете нас контактирати путем електронске поште rc[AT]etf[DOT]rs.