Развој софтвера

Пројектовање и развој информационих система

Рачунски центар Електротехничког факултета нуди и услуге у области пројектовања, имплементације и одржавања информационих система. Вишедеценијско искуство и стечено знање у вези са пројектовањем, имплементацијом и одржавањем великих система, омогућава нам да Вам понудимо своју помоћ и стручност у овој области.

Нудимо готова решења
и израђујемо нова решења по наруџбини.

Пројектовање и развој информационих система

Наша готова решења се заснивају на широком спектру технологија. Поседујемо решења на најпознатијим базама података (PostgreSQL, Oracle Database Server, Microsoft SQL Server), користимо проверене и модерне технолошке платформе (Java, .NET, Oracle JDeveloper, JSF, Spring Framework, JPA, Hibernate, ASP, ODBC). Поред низа других појединачних решења, имамо вишегодишње искуство у раду са Интернет решењима, финансијским, књиговодственим и кадровским информационим системима, системским решењима за унапређење пословања, организације и сарадње, као и специјализованим решењима која се примењују у просвети.

Упознајте се са нашим актуелним производима, а детаљне информације у вези са нашим референцама, као и готовим решењима, потражите на портфолио странама:

ФИМЕС

ФИМЕС [ Информациони систем ]

 • Java
 • JSF
 • Spring Framework
 • JPA
 • PostgreSQL

Информациони систем за кадровску евиденцију, обрачун зарада и хонорара, финансијско пословање, вођење књиговодства и материјалног пословања, евиденцију и вођење пројеката, вођење архиве докумената (ФИМЕС) се користи у неколико академских и привредних организација и удружења: Универзитет у Београду (Ректорат и центри Универзитета), Универзитет у Бањој Луци, Универзитет у Новом Саду, Универзитет Сингидунум, НИД "Компанија Новости" А.Д., Електротехнички факултет у Београду, Факултет организационих наука, Медицински факултет (са клиникама и институтима), Фармацеутски факултет, Правни факултет, Филолошки факултет, Факултет за физичку хемију, Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду, Учитељски факултет на мађарском језику у Суботици, НИД „Спорт” д.о.о., Радио „Новости” д.о.о., Агенција "Радио Новости Плус" д.о.о., Новости прес Бања Лука, Новости прес Подгорица, Авала д.о.о., Грађа д.о.о., Вождовац д.о.о., Иновациони центар ЕТФ д.о.о., Иновациони центар ФОН д.о.о., Синдикат ЕТФ, Синдикат ФОН, Конференција универзитета Србије (КОНУС), Студентска конференција универзитета Србије (СКОНУС), Удружење студената електротехнике Европе (EESTEC) - Локални комитет Београд.

Детаљније: Информациони систем ФИМЕС

ФИС

ФИС [ Информациони систем ]

 • Java
 • JSF
 • Spring Framework
 • JPA
 • PostgreSQL

Информациони систем за праћење, администрирање и организовање наставе и наставних процеса на високошколским установама (ФИС) се користи на неколико државних и приватних факултета и универзитета: Електротехнички факултет у Београду, Факултет организационих наука, Технолошко-металуршки факултет, Стоматолошки факултет, Факултет музичке уметности, Учитељски факултет, Фармацеутски факултет, Факултет спорта и физичког васпитања, Факултет за физичку хемију, Филолошки факултет, Факултет безбедности, Факултет ветеринарске медицине, Педагошки факултет Јагодина (Универзитета у Крагујевцу), Филозофски факултет (Универзитета у Новом Саду), Универзитет Мегатренд Београд, Интегрисани универзитет Сингидунум, Интегрисани универзитет Синергија у Бијељини, Универзитет одбране и Факултет за медије и комуникације (Универзитета Сингидунум).

Детаљније: Информациони систем ФИС

Апликација за пријемни испит

Апликација за пријемни испит [ Веб апликација ]

 • ASP
 • .NET
 • MS SQL

Информациони систем пружа софтверску подршку за организацију пријемног испита за један факултет, али такође покрива и све послове око организације заједничког пријемног испита за више факултета.

Детаљније: Апликација за пријемни испит

Апликација за библиотеку

Апликација за библиотеку [ Веб апликација ]

 • ASP
 • .NET
 • MS SQL

Информациони систем за пословање библиотеке подржава све функције које су потребне у свакодневном раду библиотекара. Апликација у потпуности покрива UNIMARC стандард.

Детаљније: Апликација за библиотеку

Систем за управљање документима

Систем за управљање документима [ Систем за управљање документима ]

 • Java
 • Alfresco

Систем за управљање документима је скуп рачунарских програма који се користе за складиштење електронских докумената и скенираних папирних докумената, као и за праћење докумената кроз њихов животни циклус.

Детаљније: Систем за управљање документима

За сва питања и друге контакте у вези са израдом информационих система и апликација, контактирајте нас на адресу електронске поште rc[AT]etf[DOT]rs.