Програмски пакет Ценовник за Инжењерску комору Србије

За Инжењерску Комору Србије, Рачунски центар Електротехничког факултета је развио и имплементирао пакет програма за подршку примене Одлуке о одређивању цена пројектантских услуга за објекте високоградње. Пакет програма се састоји из десктоп програма и веб програма, који се користе од стране пројектаната, за одређивање цене (Ценовник), као и десктоп програма који користе стручне службе Инжењерске коморе ради промене критеријума за рачунање цене (Администрација Ценовника).

Пакет програма је развијен коришћењем најновијих софтверских алата и применом актуелних стандарда у изради пројеката овог типа, а заснива се на Јава технологијама и концептима (MVC, JSP, JSF, Ajax, JPA, Hibernate).