Систем за управљање документима

Систем за управљање документима је скуп рачунарских програма који се користе за складиштење електронских докумената и скенираних папирних докумената, као и за праћење докумената кроз њихов животни циклус. Електротехнички факултет у Београду је реализатор пројекта "Систем за управљање документима у Министарству за телекомуникације и информатичко друштво".

Имплементација система за управљање документима је базирана на водећој платформи отвореног кода за системе за управљање документима - Alfresco.

Систем је имплементиран као Веб апликација - "танки" клијент и омогућава једноставан приступ са било које локације, са било ког оперативног система. Подржава рад са свим типовима докумената и обухвата интегрисане технике заштите садржаја, као и аутоматизоване процедуре за прављење резервних копија података. Преведен је и локализован на српски језик, а прати га и комплетно корисничко упутство на српском језику, како за крајње кориснике система, тако и за администраторе система.

Функционалности система обухватају:

 • Креирање предмета и докумената
 • Унос докумената у електронском облику директно у систем или унос докумената скенирањем папирних докумената
 • Категоризација докумената и предмета
 • Верзионирање
 • Закључавање/откључавање докумената
 • Управљање обрисаним документима
 • Претраживање докумената и по садржају и по атрибутима документа
 • Управљање радним током докумената
 • Праћење докумената и увид у њихово тренутно стање обраде
 • Сарадња корисника помоћу имејла, форума, дискусија
 • Конвертовање формата докумената - MS Office у ODF/PDF, PowerPoint у Flash
 • Организовање корисника преко корисничких група и улога
 • Евиденција извршених акција корисника
 • Безбедност и заштита на нивоу документа
 • Поуздана размена докумената
 • Поверљивост докумената
 • Контрола права приступа
 • Процедура за прављење редовних резервних копија

Пројекат система за управљање документима у Министарству за телекомуникације и информатичко друштво је обухватио:

 • Снимање постојећег стања пословних процеса
 • Пројектовање решења
 • Имплементацију решења

Имплементација пројектованог решења је обухватила:

 • Имплементацију ДМС система према пројектованом решењу
 • Локализацију
 • Инсталацију
 • Обуку корисника
 • Подршка корисницима у раду са ДМС системом
 • Одржавање ДМС система

Прочитајте више о систему за управљање документима Алфреско на сајту Управе за дигиталну агенду.