Курс L100 - Увод у Linux и напредна употреба

О курсу

Овај кориснички курс обухвата како почетни ниво тако и напредно коришћење Linux-а. Претпоставка је да полазници немају претходна искуства у раду са Linux-ом, те у складу са тиме почиње од основних концепата и постепено прелази на напредне теме.

Структура курса

 • Курс се састоји од 27 часова распоређених у 9 термина.
 • Један час траје 45 минута, након којих има 15 минута паузе
 • Препоручен интензитет курса: два термина недељно
 • Рад је назавистан од дистрибуције, а даје се и преглед главних Linux дистрибуција (Debian, Ubuntu, CentOS(RedHat debranded), Fedora, openSUSE и друге), њихових употреба и разлика.
 • На курсу се учи како се Linux инсталира као самосталан систем или поред Windows-а, како се инсталирају драјвери и додатни програми, а потом се обрађују графичка окружења Linux-а, упознају се са програмима за Интернет, за мултимедију, канцеларијским и графичким алатима у окружењима GNOME, Unity, KDE i XFCE, упознају се са концептима софтвера отвореног кода, GNU пројекту и главним дистрибуцијама.
 • На часовима полазници прате упутства и објашњења предавача како би самостално урадили практичне задатке.
 • На крају курса организује се испит који се састоји од питања са понуђеним одговорима, од којих треба изабрати један или више тачних.
 • Да би се испит положио, потребно је за 45 минута тачно одговорити на 60% питања.
 • На испиту је дозвољено коришћење ман страница, али није дозвољена друга литература, белешке и коришћење интернета
 • Након успешног полагања испита полазници добијају ЕТФ/ИЦЕФ сертификат LITA L100 - Linux напредни корисник.

Садржај курса

 • Увод у Linux, Историја, основне карактеристике, лиценце, веза са GNU системом, дистрибуције, сертификати
 • Open Source - филозофија и пословни модел
 • Основне карактеристике Linuxа, разлике у односу на Windows
 • Инсталација Linux-а
 • Рад са GNOME, XFCE, Unity и KDE окружењима
 • Управљање софтверским пакетима, инсталирање програма и ажурирање система
 • Управљање хардвером и инсталација драјвера
 • Програми за свакодневни рад - Интернет, мултимедија, канцеларијски алати, графика, програмирање
 • Рад у мрежном окружењу
 • Основе рада у командној линији
 • Основне Linux и Униx команде, проналажење документације и упутстава
 • Команде за рад са локалним и удаљеним фајловима и фајл системима, контрола приступа фајловима
 • Командни интерпретер Bash, променљиве окружења, токови података, контрола процеса
 • Команде за добијање информација о систему, приказ, одабир и форматирање садржаја фајлова, претраживање фајл система, компресовање и архивирање, рад у мрежи
 • Инсталација софтвера помоћу RPM и DPKG менаџера пакета
 • Обрада текста едитором Вим, регуларни изрази, сед, аwк, штампање
 • Bash скриптинг

Литература

 • Пратећа литература у електронском облику.