Курс LE06 - Виртуализација (Virtualization specialist)

О курсу

Курс LE06 се бави администрацијом система за виртуелизацију у Linux-u. Полазници стичу практична искуства за инсталацију, подешавање и основно манипулисање сервисима за инсталацију и управљање виртуелним машинама.

Структура курса

 • Курс се састоји од 8 часова распоређених у 2 термина по 4 часа.
 • Један час траје 45 минута, након којих има 15 минута паузе.
 • Препоручен интензитет курса: два термина недељно.
 • Садржај курса је независтан од дистрибуције, и покрива све главне Linux дистрибуције (Debian, Ubuntu, CentOS (RedHat debranded), Fedora, openSUSE и друге).
 • На крају курса организује се испит на коме полазници практично подешавају сервисе као што би их применили у реалном окружењу.
 • Да би се испит положио потребно је да се у року од 2 сата практично оствари макар 4 од 6 наведених захтева и да се усменим објашњењима покаже разумевање материје.
 • На испиту је дозвољено коришћење ман страница и инсталиране документације, али је забрањена остала литература, белешке и коришћење Интернета.
 • Након успешног полагања испита полазници добијају ЕТФ/ИЦЕФ сертификат LITA LE06 - Специјалиста за Linux виртуелизацију, под условом да су претходно положили испите L100 и L200.

Садржај

 • Преглед и инсталација расположивих алата
 • VirtualBox и KVM алатке
 • Поређење са другим алатима за виртуелизацију

Литература

 • Пратећа литература у електронском облику
 • VirtualBox и KVM документација