Курс LE03 - Администрација WEB, FTP и PROXY сервиса

О курсу

На курсу се обрађују Apache HTTPD веб сервер (укључујући PHP, CGI и SSL), vsftpd FTP сервер и Squid прокси сервер. Корисници стичу знања потребна за самостално постављање, одржавање, осигуравање и ограничавање приступа овим сервисима.

Структура курса

 • Курс се састоји од 8 часова распоређених у 2 термина по 4 часа.
 • Један час траје 45 минута, након којих има 15 минута паузе.
 • Препоручен интензитет курса: два термина недељно.
 • Садржај курса је независтан од дистрибуције, и покрива све главне Linux дистрибуције (Debian, Ubuntu, CentOS (RedHat debranded), Fedora, openSUSE и друге).
 • На крају курса организује се испит на коме полазници практично подешавају сервисе као што би их применили у реалном окружењу.
 • Да би се испит положио потребно је да се у року од 3 сата практично оствари макар 5 од 6 наведених захтева за подешавање веб сервера, 2 од 3 захтева за подешавање FTP сервера и 2 од 3 захтева за подешавање прокси сервера и да се усменим објашњењима покаже разумевање материје.
 • На испиту је дозвољено коришћење ман страница и инсталиране документације, али је забрањена остала литература, белешке и коришћење Интернета.
 • Након успешног полагања испита полазници добијају ЕТФ/ИЦЕФ сертификат LITA LE03 - Специјалиста за веб, FTP и прокси сервисе, под условом да су претходно положили испите L100 и L200.

Садржај

 • Веб
  • Увод у HTTP протокол, формат HTTP захтева и одговора, постојане и непостојане конекције, хостинг више сајтова
  • Инсталација Apache HTTPD веб сервера, основне директиве и помоћни програми
  • Контрола приступа веб садржајима
  • Додатни Модули, PHP, CGI
  • Прилагођавање и анализа лог фајлова
  • .htaccess фајлови, HTTP аутентификација
  • Подешавање виртуалних хостова
  • SSL/TLS енкрипција
 • FTP
  • Инсталација и подшеавање всфтпд FTP сервера
  • Разлике између активног и пасивног FTP
  • Подешавање анонимног приступа
  • Аутентификација виртуалних корисника
 • Прокси
  • Инсталација и подешавање Squid прокси сервера, режими рада и парент/сиблинг однос са другим прокси серверима
  • Ограничавање приступа према различитим критеријумима
  • Различити методи аутентификације корисника
  • Подешавање транспарентног прокси сервера
  • Ограничавање приступа сервисима заштитним зидом

Литература

 • Пратећа литература у електронском облику
 • Apache HTTPD, vsftpd и Squid документација