Курс LE01 - Администрација сервиса електронске поште

О курсу

Курс пружа детаљне информације и упутства за подешавање сервиса електронске поште помоћу Sendmail SMTP и Dovecot POP3 и IMAP сервера. Даје се и преглед конфигурације алтернативног МТА-а Postfix, као и пропратног софтвера.

Структура курса

 • Курс се састоји од 8 часова распоређених у 2 термина по 4 часа.
 • Један час траје 45 минута, након којих има 15 минута паузе.
 • Препоручен интензитет курса: два или три термина недељно.
 • Садржај курса је независтан од дистрибуције, и покрива све главне Linux дистрибуције (Debian, Ubuntu, CentOS (RedHat debranded), Fedora, openSUSE и друге).
 • На крају курса организује се испит на коме полазници практично постављају функционалан систем електронске поште какав би применили у реалном окружењу.
 • Да би се испит положио потребно је да у року од 3 сата практично оствари макар 5 од 6 наведених захтева и да се усменим објашњењима покаже разумевање материје.
 • На испиту је дозвољено коришћење ман страница и инсталиране документације, али је забрањена остала литература, белешке и коришћење Интернета.
 • Након успешног полагања испита полазници добијају ЕТФ/ИЦЕФ сертификат LITA LE01 - Специјалиста за сервисе електронске поште, под условом да су претходно положили испите L100 и L200.

Садржај

 • Увод, компоненте система електронске поште, протоколи за слање и примање поште, mbox и maildir формати складишта порука
 • Инсталација и подешавање Sendmail-а помоћу макро језика м4
 • Локално и удаљено прослеђивање поште (relaying), приступне листе, прослеђивање надређеном серверу (smarthost-у)
 • Прослеђивање поште на друге адресе, алиаси, преписивање адреса
 • Ограничења порука
 • Виртуални домени
 • SMTP аутентификација
 • SSL конекције
 • Инсталација и подешавање Dovecot POP3 и IMAP сервера
 • Подешавање maildir квота
 • Преглед могућности и подешавања Postfix МТА, разлике у односу на Sendmail
 • Проблеми SPAM-а и вируса, преглед доступних решења, подешавање Mailscanner SPAM филтера и Clamv антивируса
 • Преглед доступних вебмаил софтвера
 • Ограничавање приступа сервисима заштитним зидом

Литература

 • Пратећа литература у електронском облику
 • Sendmail, Postfix и Dovecot документација