Linux IT Академија

Ценовник Linux курсева

Шифра курса Цена курса (RSD)
Студенти ЕТФ-а Студенти БУ-а Остали
L100 25.680 28.890 38.520
L200 38.520 44.940 55.212
LE01 12.840 14.766 18.618
LE02 12.840 14.766 18.618
LE03 12.840 14.766 18.618
LE04 12.840 14.766 18.618
LE05 12.840 14.766 18.618
LE06 12.840 14.766 18.618
LP01 33.705 39.001 48.631

У цену је урачунат ПДВ.

Плаћање се врши искључиво уплатом на посебан жиро-рачун ЕТФ-а.

Могуће су две опције:

  • плаћање 100% аванс
  • плаћање у две рате:
    • прва рата у износу 50% укупне цене курса уплаћена пре почетка курса,
    • друга рата у износу 50% укупне цене курса до завршетка курса.

Полазници који нису измирили материјалне обавезе према Рачунском центру ЕТФ-а неће моћи да полажу завршни испит нити да добију потврду о успешно завршеном курсу.

Жиро-рачун број: 160-256539-57
модел: не уписивати
позив на број: 8-01-јмбг-полазника (13 цифара) (пример: 8-01-2902979715381)
прималац: Иновациони центар ЕТФ-а д.о.о.
адреса: Булевар Краља Александра 73, Београд
сврха: Уплата за курс Рачунског центра ЕТФ-а - <шифра курса>

Полазници су дужни да на почетку курса дају на увид један примерак уплатнице којом су уплатили цео износ или прву рату цене курса који похађају.