Курс LE02 - Администрација сервиса за дељење фајлова и штампача

О курсу

Курс обрађује NFS и Самба сервисе за дељење фајлова, доменску аутентификацију Windows и Linux клијената помоћу Самбе и CUPS сервис за дељење штампача. Полазници се оспособљавају за миграцију са Windows доменске аутентификације на Linux.

Структура курса

 • Курс се састоји од 8 часова распоређених у 2 термина по 4 часа.
 • Један час траје 45 минута, након којих има 15 минута паузе.
 • Препоручен интензитет курса: два или три термина недељно.
 • Садржај курса је независтан од дистрибуције, и покрива све главне Linux дистрибуције (Debian, Ubuntu, CentOS (RedHat debranded), Fedora, openSUSE и друге).
 • На крају курса организује се испит на коме полазници практично подешавају сервисе као што би их применили у реалном окружењу.
 • Да би се испит положио потребно је да се у року од 3 сата практично оствари макар 5 од 6 наведених захтева и да се усменим објашњењима покаже разумевање материје.
 • На испиту је дозвољено коришћење ман страница и инсталиране документације, али је забрањена остала литература, белешке и коришћење Интернета.
 • Након успешног полагања испита полазници добијају ЕТФ/ИЦЕФ сертификат LITA LE02 - Специјалиста за сервисе за дељење фајлова и штампача, под условом да су претходно положили испите L100 и L200.

Садржај

 • Инсталација и конфигурација NFS сервера и клијента, ограничавање приступа путем ТЦП Wрапперс библиотеке и заштитним зидом
 • Клијентски Самба програми
 • Подешавање дељења фајлова путем Самбе
 • Самба као PDC, доменска аутентификација Windows и Linux клијената
 • Конфигурација CUPS сервера за дељење штампача, дељење CUPS штампача кроз Самбу, конфигурација Windows и Linux клијената
 • Ограничавање приступа сервисима заштитним зидом

Литература

 • Пратећа литература у електронском облику
 • Самба документација и јавно доступне књиге