Курс LE04 - Администрација MySQL и PostgreSQL база података

О курсу

Курс LE04 се бави администрацијом MySQL (MariaDB) и PostgreSQL база података. Полазници стичу практична искуства за инсталацију, подешавање и основно манипулисање подацима у бази. Знање програмирања и SQL-а није обавезно, обзиром да је на курсу нагласак на администрацији база, не програмирању.

Структура курса

 • Курс се састоји од 8 часова распоређених у 2 термина по 4 часа.
 • Један час траје 45 минута, након којих има 15 минута паузе.
 • Препоручен интензитет курса: два термина недељно.
 • Садржај курса је независтан од дистрибуције, и покрива све главне Linux дистрибуције (Debian, Ubuntu, CentOS (RedHat debranded), Fedora, openSUSE и друге).
 • На крају курса организује се испит на коме полазници практично подешавају сервисе као што би их применили у реалном окружењу.
 • Да би се испит положио потребно је да се у року од 2 сата практично оствари макар 4 од 6 наведених захтева и да се усменим објашњењима покаже разумевање материје.
 • На испиту је дозвољено коришћење ман страница и инсталиране документације, али је забрањена остала литература, белешке и коришћење Интернета.
 • Након успешног полагања испита полазници добијају ЕТФ/ИЦЕФ сертификат LITA LE04 - Специјалиста за MySQL (MariaDB) и PostgreSQL сервисе база података, под условом да су претходно положили испите L100 и L200.

Садржај

 • Инсталација MySQL (MariaDB) и PostgreSQL сервера и иницијализација основних база
 • Конфигурационе директиве и параметри
 • Аутентификација корисника, привилегије
 • Прављење и брисање база и табела, основне директиве за дефинисање и управљање подацима
 • Провера, оптимизација и поправка табела
 • Прављење и враћање резервних копија база
 • Програми за администрацију и уређивање база података
 • Ограничавање приступа заштитним зидом

Литература

 • Пратећа литература у електронском облику
 • MySQL (MariaDB) и PostgreSQL документација