Курс L200 - Основе Linux администрације и умрежавања

О курсу

Курс је намењен полазницима који имају корисничко искуство са Linux-ом, добро се сналазе са командном линијом и желе да науче како да администрирају Linux систем и подесе основне системске сервисе.

Структура курса

 • Курс се састоји од 36 часова распоређених у 12 термина по 3 часа.
 • Један час траје 45 минута, након којих има 15 минута паузе.
 • Препоручен интензитет курса: два термина недељно.
 • Садржај курса је независтан од дистрибуције, и покрива све главне Linux дистрибуције (Debian, Ubuntu, CentOS (RedHat debranded), Fedora, openSUSE и друге).
 • На крају курса организује се испит који се састоји од задатака које треба практично решити на рачунару.
 • Да би се испит положио потребно је у року од 2 сата исправно решити 60% задатка и усменим објашњењима показати разумевање материје.
 • На испиту је дозвољено коришћење ман страница и инсталиране документације, али је забрањена остала литература, белешке и коришћење Интернета.
 • Након успешног полагања испита полазници добијају ЕТФ/ИЦЕФ сертификат LITA L200 - Linux администратор.

Садржај

 • Увод у администрацију, улога администратора
 • Администрација корисника и група
 • Аутентификација корисника кроз PAM
 • Аутоматизација посла, скриптинг
 • Администрација фајлова и фајл система, хијерархија фајл система и потреба за партицијама, ознацавање диск уређаја и партиција, партиционисање
 • Типови фајл система, форматирање, провера исправности и промена величине фајл система, атрибути фајл система, приступне листе (ACL)
 • Софтверски RAID, LVM
 • Фајл систем квоте
 • Процес стартовања система, и контроле процеса
 • Препознавање хардвера, рад са модулима кернела, инитрд
 • Конфигурисање, компајлирање и инсталирање новог кернела
 • Подешавање боот лоадер-а
 • Управљање софтверским пакетима са DPKG и RPM системима
 • Компајлирање софтвера из изворног кода, управљање дељеним библиотекама
 • Основни системски сервиси, Cron, Syslog, Logrotate, Automount
 • Прављење и враћање резервних копија података
 • Основе TCP/IP протокола
 • Подршка кернела за TCP/IP
 • Подешавање мрежних параметара
 • Алатке за рад са мрежом и испитивање мрежних проблема
 • Основни мрежни сервиси
 • Подешавање заштитног зида
 • Локално рутирање и NAT
 • ISC BIND DNS и ISC DHCP

Литература

 • Пратећа литература у електронском облику.