Апликација за пријемни испит

Информациони систем пружа софтверску подршку за организацију пријемног испита за један факултет, али такође покрива и све послове око организације заједничког пријемног испита за више факултета. Не постоји ограничење за број факултета који могу учествовати на заједничком пријемном испиту, што значи да се програм може користити за организацију заједничког пријемног испита на целом Универзитету. Сваки факултет може да има произвољан број профила на које се кандидати могу уписати на првој години студија. За сваки студијски профил се могу поставити специфична правила бодовања и начин прављења ранг листи. Број предмета из којих се организују пријемни испити није ограничен. Испити могу да се полажу више дана, на произвољним локацијама, а информациони систем генерише распоред седења кандидата на испиту и распоређује дежурне наставнике по салама за полагање.

Питања на појединачним испитима се организују по принципу закруживања једног од понуђених одговора. Број понуђених одговора може да се подешава, а број питања на испиту није ограничен. Систем у обзир узима и дипломе које су кандидати стекли на такмичењима. Кандидати се приликом полагања воде под шифром, и на тај начин се смањује могућност злоупотребе. Такође, и испитни задаци могу бити разврстани у више класа које су заштићене шифром задатка.

Софтвер по задатим правилима бодује кандидате на испитима и генерише одговарајуће абецедне листе. Такође, софтвер одређује и укупан број бодова по профилима, генерише ранг листе по профилима и поставља почетне црте.

Изразита предност организовања заједничког пријемног испита је што кандидати имају могућност већег избора факултета и профила после полагања квалификационих испита. То омогућава праведније испуњавање жеља кандидата, што се реализује увођењем концепта клизне (динамичке) црте.

Ток пријемног испита је подељен по фазама и утврђена је тачна сатница свих акција.

Евиденција кандидатаПријемни испит почиње евидентирањем кандидата. Уносе се матични подаци кандидата, оцене из средње школе, а кандидати се изјашњавају о жељеним профилима и испитима које желе полагати. Унос ових података се ради независно у два пролаза. Различити корисници уносе исте податке двапут, са циљем отклањања могућих грешака у уносу. У случају да се унесени подаци разликују, формира се комисија која ради арбитражу уноса докумената тј. трећи унос. Дипломе кандидата са такмичења из средње школе се евидентирају у систему и на основу тих диплома се под одређеним условима признају неки испити.

Након пријема докумената, систем аутоматски генерише распоред полагања кандидата. На основу броја пријављених кандидата, броја и величине расположивих сала за полагање испита, броја дана у којима се испити реализују и израженим жељама кандидата, софтвер прави прецизан распоред седења кандидата на појединачним испитима.

Признавање дипломаЗбог великог броја кандидата и више различитих испита, полагање пријемног испита траје неколико дана. Кандидати одговарају на постављена питања заокруживањем одговора на припремљеним формуларима. Као и код евидентирања кандидата, и овде постоје два независна уноса одговора кандидата са испита. Евентуалне разлике у уносима одговора се арбитрирају у трећем уносу. Комисија задужена за састављање задатака доставља тачне одговоре, који се уносе у програм. Такође се поставља и број бодова за сваки тачно урађени задатак.

На основу унетих одговора кандидата и тачних решења, програм ради бодовање кандидата на појединачним испитима. Након објављивања резултата по испитима и евентуалног усвајања жалби, софтвер ради коначно израчунавање бодова кандидата по студијским профилима. У прорачун улазе бодови из средње школе и успех на појединачним испитима. Кандидати добијају бодове на више профила, у зависности од испита које су одабрали за полагање. Број бодова по профилима је полазна основа за рангирање кандидата.

Последња фаза пријемног испита је упис кандидата. У зависности од освојеног ранга и жеље кандидата, кандидат уписује један од понуђених профила. Уписом кандидата на један профил, софтвер ослабађа место на осталим профилима на којима је тај кандидат рангиран. Систем аутоматски генерише број индекса на одговарајућем профилу факултета. Ток уписа не мора да се одвија редоследом са ранг листе, што кандидатима даје већу флексибилност. Упис се завршава прозивком за попуњавање преосталих слободних места.