Апликација за библиотеку

Информациони систем за пословање библиотеке подржава све функције које су потребне у свакодневном раду библиотекара. Апликација у потпуности покрива UNIMARC стандард. UNIMARC (UNIversal MAchine-Readable Cataloging) је широко прихваћен стандард у библиотекарству и користе га, уз незнатна одступања, скоро све државе. Програм је развијен у Рачунском центру Електротехничког факултета (РЦ ЕТФ) у Београду коришћењем најновијих алата и технологија.

У наставку текста дат је опис Библиотечког програма и линкови од значаја:

Обрада библиографских записа

Унос новог записа Програм покрива све библиотечке функције везане за обраду записа (наслова) без обзира о којој врсти књижне грађе (монографије, серијске публикације, стручни радови, ...) се ради. Записи се обрађују и чувају у UNIMARC формату. Грађу је могуће евидентирати и на језику и писму оригинала уз употребу свих важнијих писама. Подржана је компликована функција штампања каталошких листића у ISBD (International Standard Bibliographic Description) формату. Листићи су доступни и у електронским форматима.

 • Унос, брисање и измена записа
 • Унос новог сличног записа
 • Приказ записа у UNIMARC и ISBD формату
 • Приказ инвентара и историје задужења записа

Инвентарисање библиотечке грађе

Осим обраде записа, програм подржава и све функције потребне за успешно инвентарисање публикација разних врста књижне грађе (монографије, серијске публикације, докторске дисертације, магистарске тезе, специјалистички радови). Аутоматски се праве књиге инвентара према типу грађе и збирни прикази инвентара за потребе разних статистика. Подржано је и инвентарисање серијских публикација које имају нетипично инвентарисање преко серијских свески.

 • Унос, брисање, преглед и измена инвентара
 • Приказ књиге инвентара
 • Унос, преглед, брисање и измена серијских свески
 • Евиденција комитената

Претраживање књижног фонда

Prikaz zapisa Програм има добро претраживање библиотечке грађе по различитим критеријумима. За добре познаваоце UNIMARC стандарда стоји на располагању напредно претраживање по свим пољима записа. Прецизније постављање критеријума претраживање је омогућено коришћењем џокер знакова.

Циркулација

Модул за циркулацију покрива све послове везане за рад са члановима библиотеке.

 • Евиденција чланова библиотеке
 • Извештај о чланству библиотеке
 • Задуживање и раздуживање библиотечке грађе
 • Промена задужења инвентара
 • Књига задужења по члановима библиотеке
 • Књига задужења по записима

Администрација

Административни модул за подешавање параметара параметара система. Приступ је дозвољен корисницима са администраторском привилегијом.

 • Евидентирање корисника програма (библиотекара)
 • Промена лозинке
 • Подешавање параметара библиотеке
 • Статистички приказ библиотеке
 • Шифрарници

Извештаји

ISBD listić Извештаји који се генеришу овим програмом могу се штампати или сачувати у неком од електронских формата.

 • Књига инвентара монографија
 • Књига инвентара серијских публикација
 • Књига докторторских дисертација
 • Књига магистарских теза
 • Књига специјалистичких радова
 • Статистички преглед библиотеке
 • Преглед чланова библиотеке
 • ISBD приказ записа (5x3 инча)
 • Књига задужења по кориснику
 • Књига задужења по запису

Корисницима програма је на располагању корисничко упутство.

Упоредо са коришћењем у библиотеци, корисници библиотеке могу претраживати књижни фонд преко интернета.

Опционо, постоји могућност међубиблиотечког претраживања и размене библиотечких записа.

Приказани библиотечки информациони систем се од краја 2006. године успешно користи у Библиотеци Електротехничког факултета у Београду. Сви подаци из претходног система су без проблема мигрирани у нову базу. Једноставност употребе, атрактиван кориснички интерфејс, потпуно покривање библиотечких стандарда и ниска цена увођења у рад због коришћења бесплатних технологија препоручују овај програм за мале и средње библиотеке.